Someren-Heide

Dorpsondersteuner Cindy Manders is in Someren-Heide vraagbaak voor:

- duidelijkheid in zorgaanbod
- mantelzorg, vrijwilligerszorg
- korte zorgvragen
- doorverwijzing naar instanties en hulpverleners

© Onis Welzijn