Someren

Loes van der Weerden is dorpsondersteuner in Someren. Als dorpsondersteuner helpt zij bewoners van Someren bij zeer veel verschillende onderwerpen. Ze werkt samen met diverse instanties zoals de gemeente, de politie, LEV-groep , WMO-loket, schulddienstverlening enzovoort.

Video | Wijk- en dorpsondersteuning

© Onis Welzijn