Vrijwilligerswerk bij Onis

Als grenzen overschreden worden
Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden.

Onis Welzijn is van mening dat een vrijwilliger geen kosten hoeft te maken om zijn/haar vrijwilligerswerk te doen.
Daarom worden de reiskosten van huis naar het vrijwilligerswerk en terug vergoed op basis van 0.19 cent per kilometer als je hiervoor de auto gebruikt.

Voor het declareren van deze reiskosten én overige onkosten kunnen vrijwilligers dit formulier invullen en aan de contactpersoon van Onis overleggen.
Het declareren van deze kosten kan één keer per kwartaal.

Video's | Alles over Onis