Workshops en E-learning

Workshops uitgevoerd

Workshops die werden uitgevoerd

 • Signaleren en verwijzen laaggeletterdheid, 6 deelnemers
 • Pers en Publiciteit, 35 deelnemers
 • Vrijwilligerswerk met een uitkering, 10 deelnemers.
 • Lezing over fondsenwerving bij het Korenoverleg, 20 deelnemers
 • Wervingscampagne met woonvormen voor mensen met een beperking, 9 deelnemers vanuit 4 woonvormen
 • Lezing over fondsenwerving voor verenigingen, 8 deelnemers
 • Elke twee weken (m.u.v. de zomerperiode) in 2014 komen mensen bij elkaar die elkaar inspireren bij het vinden van werk en/of vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligerscentrales in de participatiesamenleving, 60 deelnemers uit Brabant en Limburg
 • EHBO bij kinderen, 9 deelnemers (2 x uitgevoerd).
 • Veranderingen in betalingsverkeer Sepa en Iban, in samenwerking met Rabobank Peelland Zuid, 135 deelnemers voor verenigingen in Deurne, Asten, Someren (deze is 2 x uitgevoerd).
 • Schrijven van je Vrijwilligershandboek, 5 deelnemers.
 • Netwerkbijeenkomst dorpscollecte Asten, 16 fondsen.
 • Samen naar (vrijwilligers-)werk, 13 deelnemers (Asten en Someren).
 • Schrijven van een persbericht, 16 deelnemers (in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligerswerk Deurne).
 • Hoe kom ik in het weekblad, 22 deelnemers (in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligerswerk Deurne).
 • Bijeenkomst Zorgvoorelkaar, ruim 80 deelnemers (2 x uitgevoerd).
 • Informatieve avond over de collectieve vrijwilligersverzekering, 40 deelnemers
 • Bijeenkomst zorg over opzetten aangepast sporten en badminton, 5 deelnemers
 • Informatieavond aanvragen van een fonds, 26 deelnemers
 • Workshop 'Negatief gedrag bij kinderen' voor vrijwilligers die met jeugdigen werken, 15 deelnemers
 • Lezing Benvido: 'ken je netwerk', 9 deelnemers
 • Netwerkbijeenkomst Kindervakantiewerkgroepen, 8 deelnemers
 • Netwerkbijeenkomst dorpscollecte Asten-Heusden, 18 deelnemers
 • Workshopaanbod, samen met Rabobank Peelland Zuid, 150 deelnemers uit Deurne, Asten en Someren
 • Bijeenkomst Sport in Asten, 28 deelnemers van sportorganisaties in Asten
 • Lezing Zorg voor Elkaar, 29 deelnemers van zorgorganisaties.
 • Mijn vrijwilligerswerk, 13 deelnemers
 • Workshop Twitter, 13 deelnemers (intern Onis)
 • Lezing: Succesvolle sponsoring voor verenigingen, 90 deelnemers
 • Netwerkbijeenkomst collecteorganisatoren, 17 deelnemers
 • Bijeenkomst speel-o-theken, 2 deelnemers (er zijn 2 speel-o-theken)
 • Workshop Twitter, 5 deelnemers (intern Onis)
 • Deelname aan directeurenoverleg basisscholen Someren, 7 scholen
 • Deelname aan directeurenoverleg basisscholen Asten, 7 scholen
 • Netwerkbijeenkomst zorgcoordinatoren over maatschappelijke stages,
  5 deelnemers van 4 zorginstellingen
 • Netwerkbijeenkomst sport over maatschappelijke stages en Nationale Sportweek, 5 deelnemers van 5 sportverenigingen
 • Netwerkbijeenkomst Brabantse Vrijwilligerssteunpunten, 29 deelnemers
 • Workshop Persberichten schrijven, 8 deelnemers
 • Workshop Nieuwsbrief maken, 6 deelnemers
 • Workshop Notuleren, 13 deelnemers
 • Lezing sociale netwerken via internet, 63 deelnemers
 • Grimeren voor vrijwillige kinderwerkers, 33 deelnemers
 • Interactieve lezing over de vrijwilliger anno 2010, 6 deelnemers
 • Starten met Linkedin, 9 deelnemers
 • NL DOET, mogelijkheden en fonds aanvragen, 25 deelnemers
© Onis Welzijn

Hoofdmenu