Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligersbrief april 2018

In deze Vrijwilligersbrief leest u o.a.:

- Algemene Verordening Gegevensbeheer (privacywet), de documenten

- 150 jongeren aan de slag met vrijwilligerswerk in Someren
- Voor 1 juli duidelijkheid over nieuwe voorwaarden gratis VOG
- Ook binnen uw vereniging is laaggeletterdheid aanwezig
- NLDOET 2019

Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu