Vrijwilligerscentrale

In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet slaat Oost-Brabant de handen ineen!
In 2021 vragen Onis Welzijn, ContourdeTwern Boxtel, LEVgroep, Galant Vrijwilligersnetwerk, VughtvoorElkaar, Cordaad Welzijn, Eindhoven Doet en Vrijwilligerspunt Sociom extra aandacht voor vrijwilligerswerk. Wij laten zien dat dit voor alle leeftijden en agenda’s mogelijk is en nodigen jou uit dit ook te doen!
#mensenmakenoostbrabant

Het jaar 2021 staat in het teken van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, met als motto ‘Mensen Maken Nederland’. Ons land wordt immers gemaakt door iedereen die er woont. Er zijn al zoveel mooie initiatieven, maar vrijwilligersland is in beweging. Het trendrapport vrijwillige inzet 2021 heeft onderzocht dat vrijwilligers zich gemiddeld 11 dagen per jaar extra in willen zetten, als ze beter passend vrijwilligerswerk zouden vinden. Ze gaven aan dat flexibel je eigen tijden kunnen indelen, zinvol en nuttig vrijwilligerswerk én een ruim aanbod helpt om dit jaar meer vrijwillige inzet te leveren. Dat klinkt fantastisch! Maar hoe maak jij jouw organisatie klaar voor nieuwe gezichten? Om jullie hierbij te ondersteunen kun je meedoen aan het traject “flexibel vrijwilligerswerk”! Dit traject bestaat uit drie onderdelen en kunnen apart van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van wat jouw organisatie nodig heeft.

Video's | Vrijwilligerswerk