In beeld

Vrijwilliger taalgroep

Onis organiseert 2 x per week een taalgroep voor mensen die de Nederlandse taal willen leren. De mensen worden door vrijwilligers begeleid. Naast het oefenen van de taal zijn er regelmatig uitstapjes naar de winkel, naar een evenement, naar de markt of anderszins. Zo leert men ook onze samenleving kennen.

Speciaal voor de woensdagmorgen en voor een nog nader te bepalen avond, zoekt Onis nog een aantal vrijwilligers die willen helpen. De woensdagochtend is van 09.30 tot 11.30 uur, de avond zal van 19.00 tot 21.30 uur zijn.
Samen met de andere vrijwilligers bespreek je het programma van de bijeenkomst en begeleidt je de mensen indiviueel of groepsgewijs. 
Gevraagd wordt: iemand die eens per week wil helpen, geduld en aandacht voor de mensen heeft, initiatief kan nemen en graag voor een groep staat.
Geboden wordt: een leuk team vrijwilligers en goede begeleiding van een beroepskracht. Er is voldoende 'lesmateriaal' in huis. 

Contact
Onis, Stip op de Horizon
Swita Rassuli, 0493-441258, s.rassuli@oniswelzijn.nl

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu