Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk in Asten en Someren

Als iemand naar Nederland vlucht moet hij of zij aangeven asiel te willen aanvragen. Dat is het begin van een asielprocedure die vaak jaren kan duren.

Wanneer de procedure is afgerond, proberen vluchtelingen een bestaan op te bouwen in de Nederlandse samenleving. Zij die geen permanente verblijfstatus ontvangen moeten ons land, vaak na jaren, weer verlaten. Het vluchtelingenwerk in Asten en Someren biedt hulp op maat aan vluchtelingen die hier komen wonen.

Dit gebeurt door beroepskrachten en vrijwilligers van Onis. Onis ondersteunt vluchtelingen bij een nieuwe start.

Dit varieert van praktische hulp bij het inrichten van de woning, wegwijs maken in de gemeente, regelen van allerlei administratieve zaken, informatie geven over kinderbijslag, huurtoeslag en dergelijke tot het bieden van een luisterend oor. In Asten wonen ± 170 vluchtelingen en in Someren ± 100 vluchtelingen. Zij komen uit diverse landen over de hele wereld. Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land als Nederland valt niet mee. Zeker niet wanneer je vluchteling bent en een moeizame weg hebt afgelegd om tot ons land en onze gemeenten te geraken. Taal en cultuur vormen een hoge drempel in het 'overgeorganiseerde' Nederland.

Vluchtelingenwerk Asten en Someren
Henk Verbruggen, contact
Lindy Smits, contact
Swita Rassuli, contact

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu