Steunpunt Mantelzorg

De beëindiging van het Steunpunt is het gevolg van de bezuinigingen die de gemeente Asten aan Onis oplegde. Onis Welzijn vindt het heel spijtig dat deze stap gezet moest worden. Er was echter geen andere mogelijkheid om de opgelegde bezuiniging te ondervangen.

Geen financiële ruimte meer
In eerdere bezuinigingsronden zijn reeds alle mogelijkheden om te bezuinigen op zaken die niet per se nodig waren al benut. Daardoor was er geen ruimte om dit nog een keer te doen. De keuze van de gemeente om te bezuinigen was dan ook alleen op te vangen door een hele dienst weg te snijden. Dit houdt in dat we afscheid genomen hebben van onze medewerker Truus van Otterdijk, verbonden aan steunpunt mantelzorg Asten.

Wat betekent dit voor de mantelzorgers in Asten?
Voor mantelzorgers in Asten betekent dit dat wij hen vanaf 1 maart naar het Sociaal Team Asten verwijzen met vragen rondom mantelzorg. Mantelzorgers in Asten blijven de nieuwsbrief ontvangen, de verzending per mail kan immers zonder extra kosten plaatsvinden. Voor hen geldt wel dat helaas niet alle aangekondigde cursussen mogelijk toegankelijk zijn.

Wat betekent dit voor de mantelzorgers in Someren?
Voor mantelzorgers in Someren verandert er niets. Het Steunpunt Mantelzorg blijft bestaan voor de inwoners uit Someren, ze blijven de nieuwsbrief ontvangen. En ze kunnen gebruik blijven maken van de cursussen en workshops die het Steunpunt Mantelzorg organiseert.

Wat betekent dit voor de Mantel-Uit-Dagen?
Voor de Mantel-Uit-dagen, die grotendeels door de werkgroep Mantel-Uit-Dagen georganiseerd en bezocht worden door mantelzorgers uit Asten en Someren, wordt gekeken of zij meer zelfstandig met een eigen bijdrage van de gemeente Asten door kunnen gaan. 

Hoe kunnen mantelzorgers en professionals goed met elkaar communiceren? Mantelzorgers voelen zich vaak niet begrepen of niet gehoord door de professionals die hun naasten verzorgen. Professionals hebben het druk met de verzorging van de cliënt en komen niet altijd toe aan een goed gesprek met de mantelzorger. Hoe doorbreek je dit patroon? Het mantelzorgspel helpt daarbij.

mantelzorgspel 2

Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger in de gemeente Someren en/of Asten? Dan bent u automatisch verzekerd hiervoor. De gemeentes Someren en Asten hebben namelijk een collectieve verzekering voor vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers. Een blijk van waardering.  Elke vrijwilliger en mantelzorger in onze gemeenten is automatisch verzekerd. Als mantelzorger dient u zich wel te registreren bij Onis Steunpunt Mantelzorg.  

Pagina 2 van 2

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn

Hoofdmenu