Het Steunpunt Mantelzorg heeft een onderzoek gedaan naar de behoefte aan respijtzorg in de gemeenten Asten en Someren. Respijtzorg de tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met de bedoeling die mantelzorger even vrijaf te geven. Uit het onderzoek blijkt dat het voor mantelzorgers moeilijk is om respijtzorg in te zetten. Zij vragen hier pas om als het (bijna) te laat is.

Hieronder leest u wat respijtzorg is en welke mogelijkheden er zoal zijn.  
Download de folder voor alle informatie.

Zorgen voor iemand is voor iedereen anders. Toch komt het voor dat je soms tijd tekort komt voor jezelf of voor anderen. Dan is het fijn als je de zorg even over kunt dragen. Dit noemen we ook wel respijtzorg. We willen u op weg helpen om invulling te geven aan die respijtzorg.

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn

Hoofdmenu