attenties mantelzorgdag Asten 2018 2
Zaterdag 10 november 2019, de Landelijkde dag van de Mantelzorg werden 248 mantelzorgers uit Asten en Someren aangemeld voor een presentje, waarvan dit jaar ook tientallen jonge mantelzorgers.
Het Onis steunpunt mantelzorg kreeg om uiteenlopende redenen aanmeldingen binnen:

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn