Steunpunt Mantelzorg

Respijtzorg in Asten en Someren

Hieronder leest u wat respijtzorg is en welke mogelijkheden er zoal in Asten en Someren zijn.  
Download de folder voor alle informatie.

Zorgen voor iemand is voor iedereen anders. Toch komt het voor dat je soms tijd tekort komt voor jezelf of voor anderen. Dan is het fijn als je de zorg even over kunt dragen. Dit noemen we ook wel respijtzorg. We willen u op weg helpen om invulling te geven aan die respijtzorg.

Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft. Iemand van uw familie, buurt of vrienden zou hier iets in kunnen betekenen.
De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. 
Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional. Een mooi voorbeeld is een Bed & Breakfast in Neerkant. De eigenaresse komt uit de zorg en ondersteunt u graag.
Dit soort adressen vindt u o.a op de website:  www.nationalehulpgids.nl
Ook een combinatie van diverse vormen is mogelijk. 

Vrijwilligersondersteuning
Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Waar vindt u zo’n vrijwilliger? Vraag het eens in uw eigen netwerk. Ook kunt u terecht bij het steunpunt Mantelzorg Asten-Someren. 
Een mooi voorbeeld: via de Dorpscoὂperatie Lierop zijn er vrijwilligers die vervoer regelen naar Kempenhage voor een gehandicapte jongen.

Professionele ondersteuning
Er zijn nogal wat instellingen, zorgboerderijen en andere initiatieven voor mensen die begeleiding nodig hebben. Het is soms lastig om door het grote aanbod te vinden wat bij u en uw zorgvrager past, maar dit betreft maatwerk. Bij dit maatwerk hoort ook vaak een financieel plaatje.

Verderop deze pagina vindt u informatie over vergoedingen, verzekeringen enz. Soms een heel gezoek, maar als u er niet uitkomt dan zijn de medewerkers van het mantelzorgsteunpunt graag bereid om samen met u te kijken naar de mogelijkheden. Een andere optie is het inschakelen van een mantelzorgmakelaar.  

De mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Ook zij zijn professionals en moeten betaald worden. Ook hiervoor zijn vergoedingen mogelijk:
Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van Aevitae, Aevitae Avero, Aevitae VGZ, De Amersfoortse, De Amersfoortse Nedasco, C.Z., HollandZorg, IZZ, Menzis, PMA, Salland, Salland ZorgDirect, Turien & Co Avero, Turien & Co VGZ, United Consumers, Univé, VGZ, VGZ Nedasco, Zekur en ZilverenKruis Achmea, vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar in 2017.
Wilt u hier gebruik van maken: informeer eerst bij uw eigen zorgverzekeraar.

Dementie
Zorgt u voor iemand die dementerende is, dan kunt u contact opnemen met een casemanager dementie. Die kan u helpen gedurende het hele traject. Hiervoor kunt u contact opnemen met Savant Zorgcentrale, (0492) 57 20 00 / zorgcentrale@savant-zorg.nl of de Zorgboog, (0900) 89 98 636 / info@zorgboog.nl ;

Belasting
Onderstaand een website waar duidelijk en overzichtelijk aftrekposten worden genoemd. 
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/

Financiering
Als er kosten verbonden zijn aan de mantelzorg, kunt u die mogelijk vergoed krijgen: 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.
• vanuit het persoonsgebonden budget (pgb)• Zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar met de vraag wat zij voor u vergoeden. Een voorbeeld CZ Zorgverzekeraar.

Vergoeding vervangende mantelzorg
Wat krijgt u vergoed voor vervangende mantelzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen. 
Wat krijgt u vergoed? Zorgt u voor iemand, zoals een partner, ouder of familielid? Dan kunt u vanaf 2016 een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg. Bij vervangende mantelzorg neemt iemand van Stichting Handen in Huis tijdelijk de zorg voor uw naaste over. U krijgt mantelzorg vergoed als degene voor wie u zorgt of uzelf één van onderstaande aanvullende verzekeringen heeft bij CZ. 

Bent u collectief verzekerd? Voeg uw collectiviteit toe. 
Aanvullende verzekering
Start Geen vergoeding
Basis 14 dagen per jaar
Plus 14 dagen per jaar
Top 14 dagen per jaar
Jongeren 14 dagen per jaar
Gezinnen 14 dagen per jaar
50+ 14 dagen per jaar

Eigen bijdrage en eigen risico
U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico. 

Waar kunt u terecht?
U krijgt alleen vervangende mantelzorg vergoed als u gebruik maakt van de diensten van Handen in Huis.

Wilt u de folder thuis ontvangen, neem dan contact op met Onis Steunpunt Mantelzorg
Truus van Otterdijk, contact
Marianne Lenders, contact

Video's | Mantelzorg

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu