Wijk- en dorpsondersteuning

De functie van dorpsondersteuner is een veelzijdige functie met een brede invulling. Per dorpskern heeft de functie een andere inkleuring, afhankelijk van wat er speelt in het dorp. Tegelijk zijn er kernkwaliteiten en kerntaken te benoemen. In deze visie worden deze beschreven om zowel in de uitvoering als in de beeldvorming naar buiten houvast te geven.

Lokale accenten
- In de kleine dorpskernen werkt de dorpsondersteuner onder de paraplu van de dorpsraad of dorpsoverleg. Vanuit dit gremium komen vragen en signalen én het biedt een actieve groep burgers die zelf zaken oppakken. De dorpsondersteuner in Lierop is niet in dienst van Onis Welzijn maar van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft en wordt ook aangestuurd door deze organisatie.

Medewerkers en vrijwilligers van Onis komen op veel plekken in Asten en Someren. Zo komt Onis Vrijwilligerscentrale veel bij verenigingen, komen de dorpsondersteuners bij buurtverenigingen die actief zijn in de wijk, is de coordinator van Steunpunt Mantelzorg regelmatig te vinden aan de keukentafel bij mensen thuis en bezoeken de jongerenwerkers hangplekken en speeltuinen om jongeren en kinderen te ontmoeten in de wijk. 

© Onis Welzijn

Hoofdmenu