Vrijwilligerswerk doen

Vrijwilligerswerk naast uitkering

Vrijwilligerswerk en WW
Heeft u een ww-uitkering, dan is vrijwilligerswerk toegestaan. Er zijn echter een paar regels aan verbonden.
- Het vrijwilligerswerk mag uw re-integratie niet belemmeren.

- Niet alle werk wordt door UWV gezien als vrijwilligerswerk.
Het UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd aan hen door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Download hier het formulier, zodat u weet wat u moet doen. 

Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering
Vrijwilligerswerk met een bijstandsuitkering mag en wordt zelfs gestimuleerd. Dit vrijwilligerswerk moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen en u moet het altijd melden bij de uitkerende instantie (Senzer).

Voor alle info over vrijwilligerswerk naast een uitkering: Klik hier

Hebt u twijfel bij het doen van vrijwilligerswerk met een uitkering, bel of mail naar Onis Vrijwilligerscentrale, Ria Kandelaars

Video's | Vrijwilligerswerk

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn