Vrijwilligerswerk doen

De tegenprestatie en vrijwilligerswerk

De gemeente kan een tegenprestatie naar vermogen verlangen van mensen die een bijstands-, IOAW-, of een IOAZ-uitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. De tegenprestatie is niet vrijwillig, maar kan wel worden ingezet binnen het vrijwilligerswerk. 

In de gemeente Asten de de gemeente Someren is gekozen voor een tegenprestatie op maat. Dat betekent dat er gekeken wordt naar mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Samen kijken we naar uw mogelijkheden en ontdekken we waar deze tegenprestatie kan worden ingezet. 

Wij geloven in het positieve. In dit artikel lees je hoe we dit aanpakken.

Er gelden wel een aantal voorwaarden voor de tegenprestatie
- het zijn werkzaamheden voor een paar uur per dag of per week.
- het zijn werkzaamheden voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd.
- het mag geen werk zijn waarvoor je eigenlijk betaald moet worden.
- het hoeven geen werkzaamheden te zijn waarmee jij je kansen op betaald werk vergroot.
- de werkzaamheden mogen de kansen op betaald werk niet in de weg zitten.
- het moet werk zijn dat je in staat bent om te doen. Dus geen werk dat vanwege gezondheid of andere redenen niet gedaan kan worden.
- je moet in de tijd dat jij een tegenprestatie doet ook blijven solliciteren.Video's | Vrijwilligerswerk

Video | Vluchtelingenwerk

© Onis Welzijn