Begeleiden van groepen jongeren

Verkeersbrigadier Maria School Someren

Nu staat er op donderdagmiddag niemand bij de oversteekplaats. Een aantal brigadiers heeft het jongste kind nu in groep acht zitten en zal na dit jaar afscheid nemen van onze school en dus ook van het brigadieren.

Zonder nieuwe aanmeldingen zal de oversteekplaats minder vaak door de brigadiers bemand worden. Dus help de kinderen veilig oversteken en wordt brigadier.

Contact
Maria School Someren
marjonmeeuwis@hotmail.com

september 2017

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu