Balie-, administratie & winkeldiensten

Werkgroep: Heemkamer - Functie: Inventarisatiewerkzaamheden
De werkgroep Heemkamer is op zoek naar een persoon, man of vrouw, die bereid is de inventaris van de Heemkamer uit te voeren.
Dit betekent dat alle voorwerpen digitaal in beeld gebracht dienen te worden en wel bij voorkeur in een excel spreadsheet. Ondersteuning wordt geleverd door leden van de werkgroep.

Taken: Ondersteunen van inwoners, met een klein besteedbaar inkomen, die vragen of moeite hebben met het invullen van formulieren of met het op orde brengen en/of houden van hun administratie, ondersteunen van mensen die mogelijk niet bekend zijn met inkomensondersteunende maatregelen maar daar wel recht op hebben en het signaleren van mogelijke schuldenproblematiek en, indien wenselijk,  

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu