Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgspel leidt tot begrip en inzichten

Hoe kunnen mantelzorgers en professionals goed met elkaar communiceren? Mantelzorgers voelen zich vaak niet begrepen of niet gehoord door de professionals die hun naasten verzorgen. Professionals hebben het druk met de verzorging van de cliënt en komen niet altijd toe aan een goed gesprek met de mantelzorger. Hoe doorbreek je dit patroon? Het mantelzorgspel helpt daarbij.

mantelzorgspel 2


Het spel, een soort ganzenbord, met stellingen, casussen en informatieve vragen, brengt discussie op gang, geeft inzichten en leidt tot wederzijds begrip. Een avondje spelen met mantelzorgers en beroepskrachten van ORO, WMO loket Asten en Onis leverde veel inzichten op. 'We zijn goed in doorverwijzen, maar niet in 'terugverwijzen', mensen op weg helpen om in de basis van hun sociale leven zaken op orde te brengen'. Veel komt neer op communicatie: er lijkt geen tijd om een gesprek aan te gaan, maar als je even doordenkt kom je er achter dat zo'n gesprek zo enorm veel kan opleveren. Vaak gaat het over grenzen: hoe geef je grenzen aan, wat kun je verwachten van een mantelzorger, wat kan de mantelzorger in ieder geval verwachten van de professional?

Al bij al een heel mooie, leerzame manier om mantelzorgers en beroepskrachten met elkaar te laten praten en van elkaar te laten leren. Een aanrader voor ieder die zich beweegt in de zorg!

Mantelzorgspel lenen kan bij Onis, Steunpunt Mantelzorg, contact

Video's | Mantelzorg

© Onis Welzijn