Samen actief in je dorp

Het sociaal cafe is een levendige ontmoeting

Het sociaal café wordt telkens goed bezocht. Het is een ontmoetingsplek voor vrijwilligers en beroepskrachten in het sociaal domein in Asten en Someren.

sociaal Ommel

Tijdens de aftrap, die in Ommel plaatsvond, werden twee mensen geïnterviewd over 'dorpskracht'. Hoe breng je mensen bij elkaar, hoe houd je het leuk, wat maakt dat mensen doorgaan? Verder kon, wie wilde, een korte aankondiging doen op de 'zeepkist'. Belangrijk onderdeel van het sociaal café is het leren kennen van elkaar. Met ongeveer de helft beroepskrachten en de helft vrijwilligers worden er veel contacen gelegd, gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt. Het sociaal café is voortgekomen uit een aantal netwerkbijeenkomsten. Het wordt tweemaal per jaar georganiseerd.

Meer informatie: Irma Hurkens, contact

© Onis Welzijn