Sociaal Team Asten

Loket voor vragen over welzijn, wonen en zorg, Sociaal Team Asten

Voor algemene vragen over WMO, jeugd, werk en inkomen kunt u terecht bij het Social Team Asten. Hier werken mensen die samen met u kijken naar uw vraag en hoe u deze zelf of met mensen om u heen kunt oplossen. Is een speciale voorziening nodig, dan zorgen zij dat de aanvraag hiervoor op de juiste plek terecht komt. 

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 bij Centrum de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten.

Bereikbaar per Telefoon
(0493) 67 12 34 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaar per mail
sociaalteam@asten.nl

www.sociaalteam-asten.nl