Ouderenwerk

Welzijnswerk voor ouderen in Asten en Someren

Onis ondersteunt en versterkt het vermogen van ouderen om zelf sturing te blijven geven aan hun leven. Alle activiteiten en diensten van welzijnswerk voor ouderen dragen daartoe bij: ieder op zich, maar vooral in hun onderlinge samenhang met andere sectoren. Uitgangspunt vormen de competenties, sociale vaardigheden en sociale verantwoordelijkheid van ouderen.


Steeds meer ouderen willen zelfstandig blijven wonen en leven. Het grootste deel van de ouderen is hiertoe ook in staat. Ouderen die hierbij hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op verschillende professionele en vrijwillige organisaties en voorzieningen.

De medewerkers en vrijwilligers van Onis bevorderen met hun werkzaamheden dat de ouderen in Asten en Someren:
• zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en leven
• actief blijven in de samenleving
• hun positie in de maatschappij verbeteren
• contacten houden met jong en oud

Iedere oudere kan en mag van de diensten van Onis gebruik maken. Afhankelijk van leeftijd, interesse, omgevingsfactoren en individuele behoeften kiest men uit het brede aanbod hetgene dat uitdagend is of ondersteunend kan werken. Gezonde, mobiele ouderen kunnen zeer wel gebruik maken van Onis. Bijvoorbeeld van het cursusaanbod, de informatievoorzieningen of van faciliteiten ten behoeve van zelforganisatie.
Voor kwetsbare ouderen, zoals allochtone ouderen, chronisch zieke ouderen, ouderen met een lichamelijke of verstandelijke functiebeperking en alleenstaande hoogbejaarde vrouwen en mannen, schept Onis waar nodig en mogelijk bijzondere condities.
Er zijn basisfuncties waar thuiswonende ouderen een beroep op kunnen doen, zoals maaltijdvoorziening, alarmering, informatie en advies, ondersteuning en hand- en spandiensten. Onis werkt vraaggericht en dit heeft een aantal belangrijke consequenties. Voor ouderen zelf betekent het dat welzijnswerk als partner naast hen staat en de vragen en wensen in de context van hun totale leven(-sloop) ziet en beantwoordt. Welzijnswerk voor ouderen maakt daarmee direct deel uit van een keten, een arrangement waarvan ook woon- en zorgdiensten deel uitmaken. 


© Onis Welzijn

Hoofdmenu