MatchMentor

Mentoring blijkt een succesvol middel om jongeren te helpen bij hun ondersteuningsvragen op het gebied van school, vrije tijd en thuis.

Mentees zijn jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar, die door de begeleiding van een MatchMentor meer kans hebben om bijvoorbeeld hun school goed af te ronden, een juiste opleidingskeuze te maken, problemen in de vrije tijd te voorkomen, weerstand te bieden aan groepsdruk, hun talenten te ontdekken en een goed contact met ouders op te bouwen.

Jusif Machmoud (21) is maatje van twee jongeren. Met beide jongeren spreekt hij eens per week een uurtje af om samen een activiteit te ondernemen. 
“We ondernemen iets leuks zoals voetballen of een spelletje, maar in dat uur wordt er ook een boel besproken.

MatchMentoren zijn vrijwilligers; betrokken mensen (18+ en volwassenen) die gemotiveerd zijn om met jongeren aan de slag te gaan bij hun vragen op het gebied van school, vrije tijd of thuis. De mentor is vooral gericht op het stimuleren van de positieve kanten van de jongeren. Daartoe stelt hij samen met de jongeren doelen en 'beloont' hen voor het behalen hiervan, bijvoorbeeld met een activiteit.