MatchMentor

Vrijwilliger van MatchMentor worden

MatchMentoren zijn vrijwilligers; betrokken mensen (18+ en volwassenen) die gemotiveerd zijn om met jongeren aan de slag te gaan bij hun vragen op het gebied van school, vrije tijd of thuis. De mentor is vooral gericht op het stimuleren van de positieve kanten van de jongeren. Daartoe stelt hij samen met de jongeren doelen en 'beloont' hen voor het behalen hiervan, bijvoorbeeld met een activiteit.


Matchmentoren zijn

 • Studenten (18+) van een MBO, HBO of universitaire opleiding die extra ervaring willen opdoen of op een zinvolle manier hun stage-opdracht willen invullen.
 • Gemotiveerde volwassenen, werkend of niet, die maatschappelijk actief willen zijn en graag een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een jongere.
 • Mensen die zelf voldoende stevig in hun schoenen staan om de jongeren te begeleiden.


Wat vragen we

 • U bent bereid gedurende 1 jaar een MatchMentor relatie aan te gaan met een jongere/mentee.
 • U bent bereid een training te volgen van 4 dagdelen.
 • U bent gemiddeld 2 uur per week beschikbaar.
 • U heeft minstens tweewekelijks contact met de jongere.
 • U kunt geheimhouding betrachten.
 • U ontmoet de jongere op een neutrale plek en nooit bij u thuis.
 • U gaat op een respectvolle manier met de jongere en zijn/haar gedrag om.
 • U bent integer, communicatief en resultaatgericht.
 • U heeft voldoende inlevingsvermogen en u bent in staat de jongere emotioneel en te ondersteunen.
 • U bent bereid deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten.
 • U maakt tijdens het mentoraat samen met uw mentee verslag van hetgeen besproken is.

Wat bieden we

 • Een training voor MatchMentoren van 4 dagdelen.
 • Ondersteuning van de coördinator.
 • Intervisie bijeenkomsten waarin ervaringen met andere MatchMentoren worden uitgewisseld; georganiseerd en begeleid door de coördinator.
 • Het opdoen of uitbreiden van ervaring in het coachen van een of meerdere jongeren.
 • Een prettige en laagdrempelige organisatie.
 • Vrijwilligersverzekering.
 • Veel waardering voor uw werk.

Procedure

 • Na aanmelding neemt de coördinator binnen een week contact met u op en nodigt u uit voor een intakegesprek. U kunt uw wensen kenbaar maken en krijgt uitleg over het vrijwilligersbeleid van Onis.
 • Na dit intakegesprek volgt u een training van 4 dagdelen.
 • Hierna gaan we kijken welke mentor en mentee een goede match lijken te vormen.
 • Daarna volgt er een Matchgesprek met mentee, mentor en coördinator. Bij 15- wordt de ouders om toestemming gevraagd en bij voorkeur zijn zij aanwezig bij het Matchgesprek. Hierbij wordt ook een intentieverklaring ondertekend met daarin de ondersteuningsvraag van de mentee.
 • Mentor en mentee gaan (meestal) wekelijks aan de slag op een afgesproken locatie, maar nooit bij de mentor thuis.
 • Het traject duurt in principe 1 jaar, maar hiervan kan worden afgeweken.
 • De projectcoördinator houdt contact: na 2 weken, na 6 weken en daarna ongeveer maandelijks.
 • Enkele keren per jaar vindt er een intervisiebijeenkomst plaats, waaraan u kunt deelnemen.
 • Na afloop van het traject volgt er een evaluatiegesprek met mentor, mentee, projectcoördinator en eventueel overige betrokken partijen.

Meer weten of aanmelden, neem contact op met coördinator Lies van den Boomen.

Video's | Jongerenwerk

© Onis Welzijn