MatchMentor

Voor wie is MatchMentor bedoeld

Mentees zijn jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar, die door de begeleiding van een MatchMentor meer kans hebben om bijvoorbeeld hun school goed af te ronden, een juiste opleidingskeuze te maken, problemen in de vrije tijd te voorkomen, weerstand te bieden aan groepsdruk, hun talenten te ontdekken en een goed contact met ouders op te bouwen.

Voorwaarde is dat de jongere zelf gemotiveerd is en aanspreekbaar op zijn/haar gedrag.

Hoe werkt het?

  • De jongere/mentee wordt aangemeld via school, ouders of derden.
  • Binnen een week na aanmelding neemt de coördinator contact op om de jongere uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn bij voorkeur de ouders aanwezig.
  • Na deze kennismaking gaan we kijken of we een MatchMentor kunnen vinden die goed bij de jongere past.
  • Daarna volgt een Matchgesprek met mentor, jongere en projectcoördinator. Bij 15- is toestemming van de ouders verplicht en bij voorkeur zijn zij aanwezig bij dit gesprek. Hierbij wordt ook een intentieverklaring ondertekend met daarin de ondersteuningsvraag van de jongere.
  • Mentor en jongere gaan (meestal) wekelijks aan de slag op een afgesproken locatie, maar nooit bij de mentor thuis.
  • Richtlijn is dat het traject 1 jaar duurt, maar hiervan kan worden afgeweken.
  • De projectcoördinator houdt contact: na 2 weken, na 6 weken en daarna ongeveer maandelijks.
  • Na afloop van het traject volgt er een evaluatiegesprek met mentor, jongere, projectcoördinator en evt. overige betrokken partijen.

Aanmelden of meer weten, neem contact op met coördinator Lies van den Boomen.

Video's | Jongerenwerk

© Onis Welzijn