MatchMentor

Wat is MatchMentor

Mentoring blijkt een succesvol middel om jongeren te helpen bij hun ondersteuningsvragen op het gebied van school, vrije tijd en thuis.

Jongeren zijn geneigd meer aan te nemen van een rolmodel, ervaringsdeskundige en iemand die naast hen staat. Samen worden doelen geformuleerd en in overleg wordt de weg uitgestippeld hoe dit doel te bereiken. De mentoren die de jongeren begeleiden, worden gecoacht door de projectcoördinator, Annelie Bankers

MatchMentor Asten en Someren, Lies van den Boomen, contact

MatchMentor is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Oranje Fonds, VSB Fonds en de gemeenten Asten en Someren.

Video's | Jongerenwerk

© Onis Welzijn