Hulp bij schulden en formulieren

HULP BIJ SCHULDEN EN FORMULIEREN

Hulp nodig bij uw financiën

Het kan gebeuren dat u geen overzicht meer heeft over uw financiën of dat u schulden heeft gemaakt waar u niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. U kunt dan terecht bij Schulddienstverlening van Onis Welzijn.


Middels een intake gesprek bekijkt Onis samen met u hoe groot uw financiële probleem is en wat mogelijke oplossingen zijn. Is er sprake van lichte schuldenproblematiek, dan wordt er een vrijwilliger Schuldhulpverlening van Onis ingezet die u gaat begeleiden en ondersteunen bij uw financiën, zoals betalingsregelingen treffen, aanvragen van toeslagen, checken van voorzieningen en ordenen van uw administratie.

Als er sprake is van zware schuldenproblematiek, ernstige schulden die u zelf niet meer kunt oplossen, dan zal Onis u doorverwijzen en zo nodig begeleiden naar de schulddienstverlening in de Peelgemeenten.

Schroom niet om tijdig hulp in te roepen als uw maandelijkse inkomsten niet meer voldoende zijn. Wacht niet totdat u een brief van de deurwaarder op uw mat vindt. Blijf dat voor en neem contact op met de Schulddienstverlening van Onis Welzijn.

Meer informatie
Henny van den Boomen, contact
Eva de Jong, contact
Christel de la Combé, contact