Cursushuis

Cursus 'omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft'

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die deze ziekte heeft?

Deze onderwerpen komen aan bod
De eerste drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal.

De 4e bijeenkomst is praktisch en biedt de mogelijkheid om langer stil te staan bij en van gedachten te wisselen met de medemantelzorgers over tips en activiteiten. We kunnen leren van elkaar.

De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert.

Datum:                 11, 18 en 25 november en 2 december
Tijd:                      19.30-21.30 uur
Locatie:                Onis, Laan ten Roode 71A  
Kosten:                 € 15,- voor deelnemers uit Someren

Meer weten? Neem dan contact op met Marianne Lenders.

© Onis Welzijn