Voor ouders

ChangeZ: een overgang tussen Basisschool en Voortgezet Onderwijs

Acht bijeenkomsten voor schoolverlaters die een steuntje in de rug nodig hebben.
In 8 bijeenkomsten, waarvan 4 voor de zomer en 4 erna, krijgen de kinderen een mix van sociale vaardigheden en studievaardigheden aangeboden. 

Er zijn groepsmomenten en individuele contactmomenten en de invulling wordt afgestemd op de samenstelling van de groep.

We starten de zomer met een leuke activiteit en daarna gaan we gaan aan de slag met assertiviteit en weerbaarheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en groepsdruk en we bespreken de leefsituatie thuis. We praten over seksualiteit, verliefdheid, grenzen, genotsmiddelen, social media en studiemotivatie. Kortom de jongeren zitten beter in hun vel en maken een goede start op het Voortgezet onderwijs.

Voor meer info en aanmelden:
Jill Hoogwoud, contact
Roos Mauer, contact

Video's | Jongerenwerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu