MatchMentor

Coördinator MatchMentor, wie is dat

Annelie Silvia
Annelie Bankers (links op de foto) is de coördinator van MatchMentor

Door het project zijn al verschillende succesvolle matches tot stand gekomen tussen mentoren en mentees (jongeren van 10 t/m 23 jaar).

Hulp bij het plannen van huiswerk, aanbrengen van structuur, maar ook begeleiding bij het vinden van een baan of problemen op het werk, een lastige thuissituatie of buitengesloten worden zijn allemaal voorbeelden waar een maatje van MatchMentor in kan ondersteunen. Kortom alle vragen rondom school, werk en thuis.

Mocht je vragen of tips hebben of wil je je aanmelden als mentor of mentee, neem dan contact op met Annelie Bankers, matchmentor@oniswelzijn.nl, (0493) 44 12 57


Video's | Jongerenwerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu