Jongerenwerk

We zijn op straat aanwezig, zoals we altijd zijn. Bijeenkomsten kunnen niet altijd doorgaan, dus voor sommige cursussen en trainingen hebben we een digitaal alternatief. Op deze pagina lees je welke activiteiten er nu zijn en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

--> Heb je een vraag maar weet je niet precies waar je daarvoor moet zijn. App of bel ons dan: 06 - 83 03 31 10


Dit doen onze Jongerenwerkers

We lopen rond op straat

Net als anders, lopen we rond en zijn we aanwezig. We dragen dan altijd onze herkenbare kleding.


Jongeren missen hun vrienden, sport en activiteiten. We houden in beeld waar jongeren zijn, welke groepen er zijn, wat er speelt op straat. We houden laagdrempelig contact, gaan met ze in gesprek.
We vertellen wat er wél te doen is, welke (online) activiteiten er zijn. En we geven informatie over de regels die gelden, waarschuwen door te vertellen welke boetes er staan op samenscholen.
Als het nodig is maken we een afspraak met ze, online of we maken een afspraak en dan houden we afstand.


We bieden maatwerk en persoonlijke ondersteuning

Als het nodig is, bieden we (fysiek) maatwerk voor jongeren die bij ons in beeld zijn. De vraag daarvoor komt soms van jongeren zelf, van ouders, scholen of van een jeugd- en gezinscoach van de gemeente.

- We bezoeken jongeren (en hun ouders) aan de voordeur (vaak na een signaal van ouders of school)
- We bieden een rustige ruimte om huiswerk te maken als dat thuis niet lukt op ons Jongerencentrum.
-
We hebben één-op-één contact voor zeer kwetsbare jongeren (die bijvoorbeeld kampen met depressie, isolement, eenzaamheid). Denk hier aan een wandeling samen. Uiteraard geldt ook hier dat we bij fysiek één-op-één contact altijd rekening houden met de maatregelen die gelden.


We zijn laagdrempelig en makkelijk bereikbaar online

We zijn via app bereikbaar: altijd ‘just one app away’. Verder zijn we aanwezig op Instagram, Facebook, en TikTok. Jongeren weten ons daar te vinden voor vragen of een praatje. We zijn ook aanwezig in Appgroepen. Op deze manier signaleren we en geven we advies.

Voor jongeren die maatwerk ondersteuning nodig hebben, bieden we deze ook online als het kan (en fysiek als het moet).

We organiseren een online game-bijeenkomsten en zorgen zo dat jongeren toch mogelijkheden hebben om contact te hebben met leeftijdsgenoten. Voor ons is dit ook een manier om te signaleren en adviseren.

We maken vlogs over wat we meemaken, doen en organiseren. Op die manier weten jongeren waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Het maakt het voor jongeren laagdrempeliger om met ons contact te zoeken.

We motiveren jongeren om deel te nemen aan projecten die we organiseren.

We monitoren wat er leeft en hoe het met jongeren gaat. Dat doen we door met ze in gesprek te gaan en door online korte vragenlijsten uit te zetten.

 

En verder net als altijd…

Helpen we jongeren met vragen over van alles en nog wat: seksualiteit, werk, vrienden, verveling, verleidingen, sexting, grooming, social media, onzekere toekomst, spanningen thuis, omgaan met geld enzovoort.

- Op scholen geven we gastlessen over deze onderwerpen.
- Op middelbare scholen zijn we aanwezig en lopen we rond tijdens de pauzes.
- Voor meiden hebben we een aantal groepen die bij elkaar komen voor gezelligheid en om buiten school om nieuwe meiden te ontmoeten. Wij doen waar mogelijk leuke activiteiten met ze. Tijdens die bijeenkomsten komen de thema’s die hierboven staan aan bod.
- Voor jongens en meisjes starten we in 2021 met een inloop wanneer de maatregelen het toelaten.
- BoxZ: jongeren gaan met een Jongerenwerker trainen en werken aan respect, grenzen en doelen stellen.
- Matchmentor: voor jongeren die behoefte hebben aan wat meer en langer durende ondersteuning.

Voor al deze activiteiten geldt dat we steeds doen wat mogelijk is binnen de op dat moment geldende regels.

De jongerenwerker van Onis begeleiden jongeren tussen de 10 en 23 jaar bij het opgroeien tot economische en sociale zelfstandige mensen. We stimuleren de veiligheid en de binding tussen de jongeren en de gemeenschap. 

Onze Jongerenwerkers Roos en Jill hebben een Corona-proof alternatief bedacht voor de oppascursus. Ze gaan vloggen! Zo kan de cursus toch doorgaan.  Deel 1 staat al online. Benieuwd? Klik hier als je 'm wilt zien. Benieuwd naar de volgende? Volg dan onze Jongerenwerkers op Instagram (@Oniswelzijnjw)


Video's | Jongerenwerk