In & buiten de klas

Surveillant Varendonck College Asten


Tijdens de toetsweken gedurende het schooljaar kunnen nog enkele vrijwilligers aan de slag.

U krijgt als vrijwilliger een vast klaslokaal waar u van 08.15 tot 15.00 uur verblijft. Gedurende de lesuren komen verschillende groepen leerlingen een proefwerk maken. U helpt de betreffende docent bij het uitdelen en ophalen van de proefwerken, u surveilleert gedurende het proefwerkuur en draagt bij aan een rustige sfeer in de klas.

Tijdens de examenweken kunt u ook aan de slag als surveillant met dezelfde taken, alleen werkt u dan niet in een vast lokaal, maar in een grote ruimte met meer leerlingen en docenten.


Contact

Varendonck College Asten
Katja Storm, 0493-672672
k.storm@varendonck.nl
www.varendonck.nl

Update: maart 2019


Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu