Lezen, schrijven & spreken

Nederlands spreken voor anderstaligen

Wanneer u van oorsprong geen Nederlands spreekt en uw Nederlands nog niet goed genoeg is, kunt u aansluiten bij de cursus 'Nederlandse conversatie'.
Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur oefent u, onder begeleiding van een gekwalificeerde vrijwilliger, de Nederlandse taal. We richten ons op het praten. We starten bij voldoende deelnemers. 

Belangrijk is dat u al redelijk Nederlands kunt lezen en al een beetje Nederlands spreekt.
De lessen zijn geschikt voor arbeidsmigranten en voor mensen die in Asten en Someren zijn komen wonen vanwege gezinsvorming. 

Kosten
De cursus kost 95 euro voor 20 weken, inclusief materiaal. 

Stuur ons een E-mail met uw contactgegevens om u in te schrijven voor deze cursus.
Video's | Cursushuis

© Onis Welzijn

Hoofdmenu