Lezen, schrijven & spreken

Hoe merk je of iemand moeite heeft met lezen en/of schrijven

Een op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en/of schijven. Schaamte speelt een grote rol en zorgt ervoor dat mensen jarenlang verzwijgen dat ze er moeite mee hebben. Mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven weten zich heel goed te redden, maar zijn altijd afhankelijk van anderen. Bij het invullen van een formulier, bij het lezen van een officiële brief, bij het reizen, voor de aanvraag van een toelage….. 

Wanneer je praat met mensen die wel aan de slag zijn gegaan met dit probleem, dan hoor je wat dit heeft betekend voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde. “Er ging een nieuwe wereld voor mij open”, vertelt Ria. Zij is na haar 60e opnieuw naar school gegaan en tegenwoordig leest ze haar kleinkinderen voor uit leuke boeken.

Er zijn veel signalen waaraan je kunt herkennen of iemand moeite heeft met lezen en/of schijven. Let op, niet elk signaal betekent meteen alarm, maar zodra er zich een aantal signalen voordoen, is er een redelijk kans. 

Enkele signalen
Iemand heeft nooit een bril bij zich.
Als iemand de weg vraagt terwijl hij voor het straatnaambord staat.
Iemand vraagt of jij iets wil opschrijven omdat zij/hij heel slordig schrijft.
Iemand zegt altijd "ik vul het thuis wel in".
Vragen of iemand iets voor wil doen.
Jezelf nooit aanbieden om iets te organiseren.
Heeft geen pen bij zich.
Lezen iets niet voor, vragen anderen dit voor te lezen
Schrijf jij maar op, ik schrijf onduidelijk.
Mijn leesbril vergeten
Altijd iemand meenemen.
Bij het tv kijken alleen Nederlandse zenders willen zien
Papier onderste boven houden
Ogen niet bewegen bij het lezen.

Ken je iemand of wil je meer weten,  neem dan contact op met Onis, Carien van Eijden, 0493-441256.
Zij helpt je het gesprek aan te gaan met de betreffende persoon en weet wat de mogelijkheden zijn om het probleem aan te pakken.

Video's | Cursushuis

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu