Cursushuis

Speciaal voor vrouwen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, hebben we een vrouwenleesgroep. De deelnemers lezen onder begeleiding samen boeken en krijgen zo het begrijpend lezen onder de knie. Dat helpt de vrouwen in hun zelfstandig en onafhankelijk functioneren in onze maatschappij. 

De bijeenkomsten vinden elke donderdagochtend plaats van 9.00 tot 10.00 uur in De Ruchte in Someren. Meedoen is gratis. 

Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij Judith van Oers

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die deze ziekte heeft?