Emotionele steun
Het steunpunt biedt emotionele steun door middel van persoonlijke gesprekken. Verder organiseert het steunpunt lotgenotencontactgroepen en inloopochtenden waar mantelzorgers de mogelijkheid hebben om ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. Tevens organiseren de steunpunten Asten en Someren samen jaarlijks De Dag van de Mantelzorg.

© Onis Welzijn