Waarvoor kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg terecht

Emotionele steun
Het steunpunt biedt emotionele steun door middel van persoonlijke gesprekken. Verder organiseert het steunpunt lotgenotencontactgroepen en inloopochtenden waar mantelzorgers de mogelijkheid hebben om ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn. Tevens organiseren de steunpunten Asten en Someren samen jaarlijks De Dag van de Mantelzorg.

Informatie en advies

U kunt op het steunpunt terecht voor informatie en advies over ondersteuningsvormen, regelingen en voorzieningen. Het steunpunt biedt u de mogelijkheid u te abonneren op de regionale nieuwsbrief. Deze krijgt u gratis thuis gezonden.

Praktische steun
Er wordt samen met u gekeken naar mogelijkheden om uw situatie te verlichten. Deze steun is veelal gericht op aanvullende of vervangende hulp ter ontlasting van de mantelzorger. Het steunpunt kan hierin informeren, verwijzen, begeleiden of bemiddelen.

Cursussen en themabijeenkomsten
Het steunpunt biedt regelmatig (al of niet in samenwerking met anderen) korte cursussen en themabijeenkomsten aan. Onderwerpen zijn b.v. omgaan met dementie, omgaan met conflictsituaties en/of agressief gedrag, verlies, verdriet en rouw, hoe versterk ik mijn netwerk, de zorg de baas, fiscale mogelijkheden voor mantelzorgers, persoonsgebonden budget, niet aangeboren hersenletsel enz.

Contact Steunpunt Mantelzorg Asten

Contact Steunpunt Mantelzorg Someren