Bestuur, bemiddeling & advies

Museum Klok & Peel prijst zich gelukkig met de vele Vrienden. Hun steun is voor het museum een grote stimulans!
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die zich bezig gaat houden met het werven en behouden van vrienden voor het museum incl. de administratieve werkzaamheden in het computersysteem.

Het bestuur van ZummerePower is op zoek naar een enthousiast medebestuurslid dat zich specifiek bezig wil houden met werkzaamheden als verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, correspondentie en de administratieve ondersteuning van de bijzondere projecten.

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn

Hoofdmenu