Alles over Onis

Netwerken, samenwerken en ontmoeten

Samenwerken, elkaar kennen, korte lijnen. Dat is nodig om vragen van inwoners goed te kunnen beantwoorden. In dit kader vindt er regelmatig een sociaal cafe plaats. 

Het sociaal café komt voort uit het traject 'welzijn nieuwe stijl', waarin gemeenten, Onis welzijn en de Levgroep samen de omslag hebben gemaakt naar een nieuwe manier van werken in welzijn. De kern van welzijn nieuwe stijl is het benutten van eigen kracht en eigen netwerk en het goed samenwerken van formele en informele zorg, dus de beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. Met trainingen, miniconferenties, intervisie en netwerkbijeenkomsten bouwen we aan een goede lokale samenhang. Het sociaal café is daar een belangrijk onderdeel van.

Het sociaal café is bedoeld voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn in Asten en Someren en voor bewoners die een initiatief willen starten of zijn gestart. Het is gezellig, informatief en dé manier om je netwerk te vergroten.
Wie een uitnodiging wil ontvangen of wil weten wanneer het volgend sociaal cafe is, kan contact opnemen met Irma Hurkens, contact

Video's | Alles over Onis

© Onis Welzijn

Hoofdmenu