Alles over Onis

Vanaf 2022 verzorgt Onis Welzijn in Someren ook maatschappelijk werk. Maatschappelijk werkers helpen mensen vragen te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Het is een dienst die naadloos aansluit bij het brede sociale aanbod dat de organisatie al heeft.

Gratis hulp en ondersteuning
Iedereen heeft wel eens te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak lossen mensen die zelf op of vragen zij hulp van een familielid of vriend. “Af en toe lukt dat niet of is het niet voldoende”, vertelt Irma van Goch, directeur van Onis Welzijn. “In zo’n geval kan je een beroep doen op maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld als het gaat om de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, een scheiding of een overlijden, problemen op het werk of onzekerheid over de eigen persoon.” Maatschappelijk werkers begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. Daarvoor is geen doorverwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Breder dienstenpakket
Deze taak van Maatschappelijk Werk past prima in het aanbod van Onis Welzijn. “Vanuit het welzijnswerk zijn we altijd al bezig met begeleidingstrajecten. Soms hebben mensen iets langere tijd begeleiding door een professional nodig. Dat dan in Someren dus vanaf 2022 ook bij ons”, aldus Irma van Goch. “Er komen twee mensen in dienst om deze taak uit te voeren. Dit betekent ook een 24-uurs-bereikbaarheid, zodat er bij crisissituaties opgetreden kan worden.”

Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Wat is ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Onis Welzijn is geregistreerd als een ANBI. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Video's | Alles over Onis