NIEUWS

De feestdagen zijn weer achter de rug en het is een goed voornemen om weer wat extra te gaan bewegen.

Sinds november 2018 vervoeren AutoMaatjes van Onis Welzijn minder mobiele plaatsgenoten uit Asten en Someren. Minder mobiel zijn kent veel vormen. Ons uitgangspunt is dat je minder mobiel bent,

...

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Daarom organiseert Onis

...

Voor Mantelzorgers uit Asten en Someren organiseert Onis steunpunt mantelz0rg een spelletjesmiddag. Er wordt een spelletje gespeeld en natuurlijk is er alle gelegenheid om gezellig met elkaar te

...

De Vrijwilligerscentrale organiseert in maart en april 2 verschillende training om meer vrijwilligers te werven. 

Dit jaar besteedt Onis Welzijn in samenwerking met Sportstuif Asten aandacht aan sport voor kinderen uit gezinnen die van een minumum inkomen leven. In de afgelopen zomerperiode zijn er twee

...

Twee keer per jaar wordt er een Kinderreanimatiecursus georganiseerd. Deze cursus bestaat uit 1 avond van 2 uur.
In 2019 is dat op maandag 11 en woensdag 27 maart. 
...

reanimatie
De cursussen reanimatie worden onder begeleiding van erkende instructeurs gegeven. Daarnaast zijn

...

Hoe kan ik veerkrachtig, gelukkig en zinvol ouder worden? Hoe kan ik een nieuwe of andere betekenis aan mijn leven geven?
Het antwoord op deze vragen ontdek je door stil te staan bij wat

...

Onis - Asten

Onis - Someren

Onis JC 1Hoog - Asten

Onis - Asten

Kerkstraat 10
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 44 12 34
Huren ruimte (0493) 44 12 40

Onis - Someren

Laan ten Roode 71a
5711 GB Someren
Telefoon (0493) 44 12 34
Fax (0493) 44 12 69

Onis JC 1Hoog - Asten

Kerkstraat 14
5721 GV Asten
Telefoon (0493) 68 93 31

Mail Onis

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu