Guido Asten

Voor algemene vragen over wonen, zorg, voorzieningen of inkomen kunt u terecht bij het lokale steunpunt Guido Asten. Hier werken mensen die samen met u kijken naar uw vraag en hoe u deze zelf of met mensen om u heen kunt oplossen. Is een speciale voorziening nodig, dan zorgen zij dat de aanvraag hiervoor op de juiste plek terecht komt. 
De openingstijden staan hieronder vermeld.

Medewerkers brengen ook huisbezoeken. Het steunpunt wordt bemenst door medewerkers van Onis. Lev en Mee Zuidoost Brabant. Ook is er een wijkverpleegkundige segment 1 aanwezig. Zij staan in nauwe verbinding met medewerkers van Peel 6.1

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 bij Centrum de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21.

Bereikbaar per Telefoon
(0493) 67 12 34 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaar per mail
guido@asten.nl


© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu