Dementie

Dinsdag 3 april: Veiligheid en vrijheid bij dementie 
Gast: Francien van de Ven, referentiepersoon dementie. Bij dementie kunnen vrijheid en veiligheid onder druk komen te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? Onze gast van vanavond – Francien van de Ven, referentiepersoon dementie – schets via korte filmpjes praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen en gaat graag met de bezoekers van het café in gesprek over dit onderwerp. 

samendementievriendelijknov2017Werkgroep ontvangt certificaat

Woensdag 7 december nam de Werkgroep Mantelzorg van Onis deel aan de training 'Samen dementievriendelijk'.  Na afloop ontving iedereen een certificaat.
Ook u kunt een training volgen. U kunt op de site www.samendementievriendelijk.nl een (online) training volgen.

Elke eerste dinsdag van de maand bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in Alzheimer Cafe Peelland in Dienstencentrum de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten. U oieft zich hier niet voor aan te melden, u bent gewoon welkom. Er is geregeld een spreker en er is reuimte voor uitwisseling. 

dementie boeken

Bij het Alzheimer Cafe zijn ook boeken te leen. Er zijn informatieve boeken met verhalen van mantelzorgers en boeken voor kinderen waarin wordt uitgelegd wat dementie is. De dames van de Boekentafel kunnen u adviseren welk boek het meest geschikt is voor u. Pagina 1 van 2

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu