Wijkondersteuner Asten

Meldpunt Bezorgdheid Asten

Woont u in Asten en maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving, deel deze zorg dan met Meldpunt Bezorgheid Asten. Zorgen kunnen gaan over vereenzaming, verslaving, verwaarlozing, vervuiling of psychische problemen. De wijkondersteuner beoordeelt uw melding en onderneemt actie voor passende hulp. U kunt een melding ook anoniem doen.

Bel (0493) 671212 en vraag naar de wijkondersteuner of kijk op http://guido.asten.nl/onderwerpen/veiligheid.html


Video | Wijk- en dorpsondersteuning

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu