Wijkondersteuner Asten

Meldpunt Bezorgdheid Asten en Someren

Woont u in Asten of Someren en maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving, deel deze zorg dan met Meldpunt Bezorgheid Asten of Someren.

Zorgen kunnen gaan over vereenzaming, verslaving, verwaarlozing, vervuiling of psychische problemen. De wijkondersteuner beoordeelt uw melding en onderneemt actie voor passende hulp. U kunt een melding ook anoniem doen.

Wijk- en dorpsondersteuners Asten en Someren
Loes van der Weerden, contact
Moniek Hoeve, contact
Video | Wijk- en dorpsondersteuning

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu