Dorpsondersteuner Someren-Heide

Dorpsondersteuner Judith Bleekman is in Someren-Heide vraagbaak voor:

- duidelijkheid in zorgaanbod
- mantelzorg, vrijwilligerszorg
- korte zorgvragen
- doorverwijzing naar instanties en hulpverleners

Judith Bleekman

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu