Begeleiden van groepen kinderen

Nu staat er op donderdagmiddag niemand bij de oversteekplaats. Een aantal brigadiers heeft het jongste kind nu in groep acht zitten en zal na dit jaar afscheid nemen van onze school en dus ook van het brigadieren.
Zonder nieuwe aanmeldingen zal de oversteekplaats minder vaak door de brigadiers bemand worden. Dus help de kinderen veilig oversteken en wordt brigadier.

Contact
Maria School Someren
marjonmeeuwis@hotmail.com

september 2017

Als begeleider van dit team zorg je ervoor dat de jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar goed kunnen voetballen. Tijdens het spel geef je uitleg en aanwijzingen en leer je hen om samen te spelen.

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu