Taal en inburgeren

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers vanaf 2016 als onderdeel van hun inburgeringsexamen het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
IMG 2621

Sinds maart 2017 is Onis gestart met het project 'Stip op de horizon'.

IMG 2798
Vluchtelingen die in Someren en Asten komen wonen krijgen de gelegeheid een traject te doorlopen waarbij:

- zij verplicht deelnemen aan de Taalgroep (naast het inburgeringstraject van ROC)
- diploma's uit het land van herkomst wordt gewaardeerd volgens de Nederlandse regels en weten en waar mogelijk aanvullende opleiding wordt gezocht
- er gekeken wordt naar talenten, wensen en kwaliteiten t.a.v. betaald werk en vrijwilligerswerk en waar mogelijk bemiddeld wordt
- er met hen gezocht wordt naar aansluting binnen reguliere verenigingsleven en buurtactiviteiten

Doel van dit alles is goede en snellere integratie. In dit project wordt nauw samengewerkt met de arbeidsconsulent van Senzer.

Onis Vluchtelingenwerk, Swita Rassuli, contact

Onis Vluchtelingenwerk kent het project Taalmaatjes en Wegwijsmaatjes voor nieuwkomers in Asten en Someren.

Taalmaatjes
In het project Taalmaatjes krijgen nieuwkomers ondersteuning van een vrijwilliger in het spreken en beheersen van de Nederlandse taal.

Pagina 1 van 2

Video | Vluchtelingenwerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu