Workshops en E-learning

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen krijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. 

Workshops die werden uitgevoerd

  • Signaleren en verwijzen laaggeletterdheid, 6 deelnemers
  • Pers en Publiciteit, 35 deelnemers
  • Vrijwilligerswerk met een uitkering, 10 deelnemers.
  • Lezing over fondsenwerving bij het Korenoverleg, 20 deelnemers
  • Wervingscampagne met woonvormen voor mensen met een beperking, 9 deelnemers vanuit 4 woonvormen
  • Lezing over fondsenwerving voor verenigingen, 8 deelnemers
  • Elke twee weken (m.u.v. de zomerperiode) in 2014 komen mensen bij elkaar die elkaar inspireren bij het vinden van werk en/of vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligerscentrales in de participatiesamenleving, 60 deelnemers uit Brabant en Limburg

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu