Vrijwilligerswerk met een uitkering

Wanneer je een bijstandsuitkering hebt, kun je vrijwilligerswerk opgeven als tegenprestatie. Bespreek dit altijd goed met je uitkerende instantie. Wanneer het akkoord is, gaan we samen kijken welk vrijwilligerswerk bij je past.

Heeft u een ww-uitkering, dan is vrijwilligerswerk toegestaan. Er zijn echter een paar regels aan verbonden.
- Het vrijwilligerswerk mag uw re-integratie niet belemmeren.
- Niet alle werk is ook vrijwilligerswerk.
Het UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd aan hen door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Download hier het formulier, zodat u weet wat u moet doen. 

Lees hier de samenvatting van het nieuwe beleid.

Hebt u twijfel bij het doen van vrijwilligerswerk met een ww-uitkering, bel of mail naar Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

De gemeente kan een tegenprestatie naar vermogen verlangen van mensen die een bijstands-, IOAW-, of een IOAZ-uitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. De tegenprestatie is niet vrijwillig, maar kan wel worden ingezet binnen het vrijwilligerswerk. 

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu