Vrijwilligerswerk met een uitkering

Heeft u een ww-uitkering, dan is vrijwilligerswerk toegestaan. Er zijn echter een paar regels aan verbonden.
- Het vrijwilligerswerk mag uw re-integratie niet belemmeren.
- Niet alle werk is ook vrijwilligerswerk.

De gemeente kan een tegenprestatie naar vermogen verlangen van mensen die een bijstands-, IOAW-, of een IOAZ-uitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. De tegenprestatie is niet vrijwillig, maar kan wel worden ingezet binnen het vrijwilligerswerk. 
In de gemeente Asten de de gemeente Someren is gekozen voor een tegenprestatie op maat. Dat betekent dat er gekeken wordt naar mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Samen kijken we naar uw mogelijkheden en ontdekken we waar deze tegenprestatie kan worden ingezet. 

Wij geloven in het positieve. In dit artikel lees je hoe we dit aanpakken.

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu