Vrijwilligerswerk met een uitkering

Heeft u een ww-uitkering, dan is vrijwilligerswerk toegestaan. Er zijn echter een paar regels aan verbonden.
- Het vrijwilligerswerk mag uw re-integratie niet belemmeren.
- Niet alle werk is ook vrijwilligerswerk.
Het UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef dus altijd aan hen door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Download hier het formulier, zodat u weet wat u moet doen. 

Lees hier de samenvatting van het nieuwe beleid.

Hebt u twijfel bij het doen van vrijwilligerswerk met een ww-uitkering, bel of mail naar Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

De gemeente kan een tegenprestatie naar vermogen verlangen van mensen die een bijstands-, IOAW-, of een IOAZ-uitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. De tegenprestatie is niet vrijwillig, maar kan wel worden ingezet binnen het vrijwilligerswerk. 

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu