Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligersbrief december/januari

In deze Vrijwilligersbrief leest u o.a.:
- Handleiding nieuwkomers en vrijwilligerswerk
- Dank van de burgemeesters aan alle vrijwilligers in Asten en Someren

- In gesprek met Lies van den Boomen, bestuurslid bij Jonosh
- Maatschappelijke diensttijd voor jongeren
- Vacaturebank vrijwilligerswerk
- Maatschappelijke stages op een poster

Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu