Alles voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Hulpdocumenten voor bestuurleden en uitvoerende vrijwilligers

Hieronder documenten om te gebruiken bij diverse bestuurlijke vraagstukken.
Er is een digitaal handboek met veel onderwerpen voor vrijwilligersorganisaties, samengesteld door vrijwilligerswerk.nl Bekijk het handboek

PR van de organisatie: blanco huisstijlenboek
Voor het bestuurslid inhoudelijk werkplan en jaarverslag
Voor het bestuur dat vrijwilligersbeleid op papier wil zetten
Voor het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers, de 5 B's

Hulpmiddelen Algemene Verordening Gegevensbeheer (ofwel de privacywet)
AVG infoblad
AVG Powerpoint
AVG model verwerkersovereenkomst
AVG checklist verwerkersovereenkomst
AVG Checklist basisprincipes
AVG Register verwerkingsactiviteiten voorbeeld
Gebruik handleiding voor mails: Aan, CC en BCC

Informatie of iets anders nodig
Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, contact

Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu